Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2014

coralina993

Gorąca kąpiel jest dobra na wszystko, no, prawie na wszystko. Kiedy bywa mi tak smutno, że chciałabym umrzeć, albo kiedy jestem zbyt zdenerwowana, żeby zasnąć, albo zakochana w chłopcu, którego nie zobaczę przez cały tydzień, wpadam w skrajną depresję, a w końcu mówię sobie:
- Pójdę i wezmę gorącą kąpiel.

— Sylvia Plath
Reposted fromyourtitle yourtitle
coralina993
on nie jest dla mnie.
on się pojawił w moim życiu po to, żeby mi pokazać, że są jeszcze na świecie ludzie, których mogę pokochać.
— taki jest plan. tak sobie tłumaczę.
Reposted fromdepresja depresja viamagdziacz magdziacz
coralina993
Uważam, że nie powinniśmy skarżyć się na karmę. Nie jest niesprawiedliwa i nie atakuje znienacka - ona tylko wyrównuje rachunki.
— Chirurdzy, O'Malley
coralina993
Codziennie tęsknie za Tobą po raz ostatni.
coralina993
Dlaczego kobiety nie mogą pogodzić się z tym, że przestają być kochane?
Na umierającą miłość nie ma lekarstwa. Można tylko odejść. Próbować zapomnieć. Nie żyć złudzeniami. Przestać się oszukiwać. Wstawać rano, jeść samotnie śniadanie. Nie myśleć o głupstwach. Nie czekać.
Reposted fromkonwalia konwalia viamagdziacz magdziacz
coralina993
Nikogo nigdy nie męczy miłość. Męczy nas czekanie, słyszenie obietnic, przepraszanie i ranienie.
Reposted fromloveshack loveshack viamagdziacz magdziacz
8780 6bc1
Reposted fromamatore amatore viamagdziacz magdziacz
coralina993
8158 732a
coralina993
W ogóle te współczesne kobiety to są zabawne. Niby niezależne, wyzwolone, silne i zaradne. Niby nie potrzebują faceta.
Ale mam wrażenie, że żadna nie czuje się piękna, póki nie przyjdzie jakiś bałwan i im po prostu tego nie powie.
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

January 27 2014

coralina993
coralina993
coralina993
5184 ecfc
Reposted frommarzyciel marzyciel viamagdziacz magdziacz
coralina993
7200 b9bb
kiss me now.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamagdziacz magdziacz
coralina993
4129 7e07
Reposted fromClary Clary viamagdziacz magdziacz
8308 2d88
Reposted fromindie indie viamagdziacz magdziacz
coralina993
4737 540f
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viamagdziacz magdziacz
coralina993
9131 3f7c
Reposted fromxclovelyx xclovelyx viamagdziacz magdziacz
0997 55aa

retrded:

fucking ready for those pancakes

coralina993
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viamagdziacz magdziacz
coralina993
Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— być i się nie bać.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamagdziacz magdziacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl