Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2014

coralina993
Nigdy nie czyń faceta wszystkim, bo kiedy odejdzie nie będziesz miała nic. 
— nigdy już tego nie zrobię
Reposted fromlovemyself lovemyself viamagdziacz magdziacz
coralina993
Jeśli się kogoś kocha to się go nie zostawia, tylko dlatego że przytrafiły się gorsze dni.
— my think
coralina993
Ktoś kiedyś powiedział, że żegnać się, to jakby trochę umierać.
— Ten ktoś miał racje.
Reposted fromte-quiero te-quiero viamagdziacz magdziacz
coralina993
"Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam."
— Audrey Hepburn
Reposted fromraissa raissa vianienasycenie nienasycenie

July 24 2013

coralina993

July 05 2013

coralina993
0126 feb1
Reposted frompuremind puremind viamagdziacz magdziacz
coralina993
coralina993
0108 33e5
Reposted frommentality mentality viaasdfgh asdfgh
coralina993
"Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?"

S. Barańczak
— S. Barańczak
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaasdfgh asdfgh
coralina993
(...) jak pogodzić głębię pijanej duszy z płycizną pijanego ciała?
— Pilch.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaasdfgh asdfgh
coralina993
8901 b4e4 500
Tungur - Russia/Siberia
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaaltair altair
coralina993
3245 74ae
Reposted fromxawery xawery viaaltair altair
coralina993
Reposted fromaltair altair
coralina993
Reposted fromaltair altair
coralina993
i czuje, że zakochuje się w Tobie z dnia na dzień, coraz mocniej...
Reposted fromsilla silla viamdjg mdjg
coralina993
3629 d6bc
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty
coralina993
2626 8d46
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely viamdjg mdjg
coralina993
6876 f378
Reposted fromkatarzyna katarzyna viamdjg mdjg
coralina993
wszyscy inni przeszkadzają, ale ty nigdy mi nie przeszkadzasz
— Edy Poppy "Anatomia. Monotonia"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamdjg mdjg
4936 e2d8
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamdjg mdjg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl