Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2014

coralina993
Reposted fromdepresja depresja viamagdziacz magdziacz
coralina993
coralina993
coralina993
Reposted fromkonwalia konwalia viamagdziacz magdziacz
coralina993
Reposted fromloveshack loveshack viamagdziacz magdziacz
8780 6bc1
Reposted fromamatore amatore viamagdziacz magdziacz
coralina993
8158 732a
coralina993
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

January 27 2014

coralina993
coralina993
coralina993
5184 ecfc
Reposted frommarzyciel marzyciel viamagdziacz magdziacz
coralina993
7200 b9bb
kiss me now.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamagdziacz magdziacz
coralina993
4129 7e07
Reposted fromClary Clary viamagdziacz magdziacz
8308 2d88
Reposted fromindie indie viamagdziacz magdziacz
coralina993
4737 540f
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viamagdziacz magdziacz
coralina993
9131 3f7c
Reposted fromxclovelyx xclovelyx viamagdziacz magdziacz
0997 55aa

retrded:

fucking ready for those pancakes

coralina993
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viamagdziacz magdziacz
coralina993
Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— być i się nie bać.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamagdziacz magdziacz
coralina993
Nigdy nie czyń faceta wszystkim, bo kiedy odejdzie nie będziesz miała nic. 
— nigdy już tego nie zrobię
Reposted fromlovemyself lovemyself viamagdziacz magdziacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl